Quartz on Fluorite - Blackdene Mine

Quartz on Fluorite - Blackdene Mine
Quartz on Fluorite - Blackdene Mine.